Sandvox icon

Sandvox Website Profile: “Øynes Konsult”

snapshot of home page

Geir Øynes used Sandvox to build this website. He chose the “Mezzanotte” design for the site.

energy print website security publication telecom broadband phone satellitetelevision videophone worldmobile telephonyservices

Sandvox features used for this site:External Page, Contact Form, Google Integration

Visit Øynes Konsult »


snapshot of another page on this website

He entered his answers in Norwegian.

Describe your website.

Hjem forteller om min virksomhet,
Historikk forteller om hva forretningen har drevet med tidligere,
Tjenester forteller om hva jeg kan tilby folk, og hvilke forretningsmuligheter jeg kan hjelpe med,
Kontakt meg om hvordan folk skal komme i kontakt med meg.

Who is the target audience for your website?

Alle mennesker, både de som ønsker å benytte noen av mine tjenester, og de som ønsker å få en forretningsmulighet.

What is the advantage of your website over others?

Mine tjenester er både bedre og billigere, og jeg tilbyr personlig oppfølging av tjenestene. Jeg kan også tilby forretningsmuligheter for å skape en gjentagende tilbakevendende inntekt. Dette er en mulighet som vil kunne gjør en person økonomisk uavhengig.

Why did you use this Sandvox design?

Det er enkelt å lage en god og tjenlig hjemmeside. Dette er også viktig slik at jeg lett kan oppdatere siden.


Geir Øynes

This website was created by Geir Øynes of Sandefjord, Norway. He has also built Evangeliske Sanger i Sør using Sandvox.


www.SandvoxSites.com/2483